Wonen:

Bij Ons zorgt voor een vast dagritme en een structuur die het de bewoners mogelijk maken hun dagelijkse bezigheden en hobby's uit te voeren. Overdag gaan de meeste bewoners naar hun werk of dagbesteding. Eenmaal thuis helpen ze mee bij het inkopen van de boodschappen voor de maaltijden, het koken en het afwassen. Buiten die rituelen van alledag worden er ook tal van gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Maar niet alles hoeft samen. Elke bewoner kiest immers zijn eigen weg tussen individuele zelfredzaamheid en groepsdeelname.

BouwBanner

 Klik op de bouwbanner hiernaast om de presentatie over de bouw te bekijken.

HandicapNL Logo

HandicapNL (voorheen het Fonds Verstandelijk Gehandicapten) is een van de vele instanties die ons wooninitiatief ondersteund. Aan de markante plaats mag u afleiden dat het om een 'markante ondersteuning' gaat.
Onze hartelijke dank gaat uit naar al onze sponsoren!

Zorg:
Door zorg en begeleiding via de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) in te kopen houden we als ouders de regie in eigen hand en kunnen we maximaal inzetten op maatwerk in de collectieve en individuele zorg voor de Bij Ons-bewoners. Met Amarant is afgesproken welke aandacht iedere bewoner krijgt. 

Dit gebeurt met het concept 'Eigen Huys'. Hieronder vind je een korte animatie over Eigen Huys. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Eigen Huys.

 

 

 


Leuk dat je de website Bijonsreusel bezoekt.

Social media

social joomla module